spelautomat

Spelautomater

Det flesta moderna spelautomater är designade på ett sätt som försöker härma både utseendet på och känslan som man får när man spelar med en gammaldags spelmaskin men dessa fungerar faktiskt på ett helt annorlunda sätt. Varje gång man drar i spaken så styrs spelets utfall av en dator snarare än själva hjulen.

Datorn använder stegmotorer för att kunna vända på hjulen och för att få dem att stanna. Stegmotorer drivs av korta digitala elektriska pulser som styr av datorn snarare än av den fluktuerande elektriska strömmen som driver en vanlig elektrisk motor. Dessa pulser gör att motorn kan röra sig väldigt exakt.

Men trots att datorn avgör var hjulen ska stanna så är inte spelen programmerade till att betala ut pengar vid särskilda tillfällen. En slumptalsgenerator mitt i datorn ser till att varje snurrning av hjulen har lika stor chans att träffa jackpotten.

När spelautomaten är på väljer slumptalsgeneratorn heltal vanligtvis då mellan 1 och flera miljarder hundratals gånger varje sekund. Så fort du drar i spaken eller trycken på knappan spelar datorn in siffror från slumptalsgeneratorn. Sedan matar den dessa siffror igenom ett enkelt program för att avgöra var hjulen bör stanna.

Processen i en vanlig spelautomat

Man drar i spaken och datorn registrerar följande tre siffror från slumptalsgeneratorn. Den första siffran används för att avgöra var det första hjulet kommer att hamna och den andra siffran används för att avgöra var det andra hjulet kommer att hamna samt den tredje siffran används för att avgöra var det tredje hjulet kommer att stanna.enarmad-bandit

För att avgöra var det första hjulet hamnar delar datorn den första siffran på ett bestämt värde. Till exempel delar spelautomater dessa siffror på 32, 64. 128, 256 eller 512. För att förklara bättre så kan vi säga att denna dator delar siffrorna med 64.

När datorn delar den slumpmässiga siffran med detta tal så registreras återstoden av kvoten. Till exempel går 64 in i 123.456.789 totalt 1.929.012 gånger med återstoden av 21.

Självfallet kan återstoden inte vara mer än 64 eller mindre än 0 så det finns bara 64 olika möjliga utfall. Dessa 64 olika värden är olika punkter på ett stort virtuellt hjul.

Alla 64 punkter på det virtuella hjulet har någon koppling till ett av 22 punkterna på det riktiga hjulet. Datorn kopplar sig till en tabell som avgör hur långt hjulen ska röra sig om ett särskilt värde dyker upp på det virtuella hjulet. Eftersom det finns många fler virtuella punkter än riktiga punkter så kopplas några av det riktiga punkterna till mer än en virtuell punkt.

Datorsystem har gjort att spelautomater har blivit mycket mer anpassningsbara. Till exempel kan spelare numera satsa pengar direkt från ett spelarkonto än att behöva stoppa in mynt vid varje snurrning. Spelare kan också lättare hålla koll på vinster och förluster och detta gäller samtidigt också för nätcasinon. Det är också lättare att spela slots på detta vis. Man måste egentligen bara trycka på en knapp snarare än att dra i en spak.

En av de huvudsakliga fördelarna med detta system för tillverkare är att de lätt kan justera hur ofta spelmaskinerna betalar ut spelare. Detta hade förstås inte varit fallet med en mekanisk spelautomat. Läs mer på andra sidor för att få en bättre förklaring och en djupare förståelse för detta.